پندها و نکته ها

آموخته ام که  .................................................

آموخته ام که نمی توان یکباره همه چیز را تغییر داد.

آموخته ام که آرامش نعمت بزرگی است.

آموخته ام که سکوت نعمت بزرگی است که ما خیلی دیر یاد می گیریم.

آموخته ام که این ترس از مشکلات است که انسانها را می کشد نه خود مشکلات.

و در آخر آموخته ام که خیلی چیزهای دیگر باید بیاموزیم.  

 

عادت کن .......................................................

عادت کن که همیشه از عقیده ات با تمام وجود دفاع کنی.

عادت کن که همیشه لبخند بزنی.

عادت کن که آنقدر قوی باشی و بمانی که هر روز با زندگی رو به رو شوی.

عادت کن که زندگی را سخت نگیری.

و عادت کن که به چیزهای بیهوده عادت نکنی.  

 

یادت باشه .......................................................

بدان که گاهی بدست نیاوردن آنچه که انسان می خواهد از خوش شانسی اوست.

بدان که خدا دوست سکوت و سکوت تنها  صدای  خداست.

بدان که بخشش توست که بخشش های فراوانی را در پی دارد.

بدان که فرو افتادن در مقابل خداوند راه برخاستن است.

و بدان که بزرگترین پاداش دعا آرامش است.

/ 0 نظر / 47 بازدید