اسامی دانش آموزان منتخب مسابقات فرهنگی و هنری

رشته

رتبه

کلاس

نام و نام خانوادگی

ویلن

اول

9.1

مهیار قیاسی

ویلن

دوم

8.1

علی رضا امین دهقان

تار

دوم

8.1

علی مکوندی زاده

تار

دوم

9.1

کوروش حیدری

پیانو

سوم

8.2

آریا طاهرخانی

معرق

اول

8.1

محمدطاها میروکیلی

فرش بافی

اول

8.2

آریان دولت یار باستانی

خوشنویسی

دوم

7.3

بنیامین صلحی

داستان نویسی

اول

9.2

سید امیرحسین نظری حسینی

داستان نویسی

دوم

7.2

سیدامیرمحسن پذیرش

داستان نویسی

سوم

8.1

سروش همتی

رنگ روغن

اول

9.2

رادین وفاقی

کتابخوانی

برگزیده

7.2

محمدطاها مومنی

کتابخوانی

برگزیده

8.1

علی مکوندی زاده

تفسیر قرآن

سوم

8.1

عرشیا نژاد دهقان

نهج البلاغه

دوم

8.2

امیرمحمد نیکبخت واحدی

نهج البلاغه

سوم

9.1

محمدعلی مجتهد سلیمانی

مداحی

دوم

8.2

محمدحسین تاج آبادی

احکام

دوم

8.1

سروش همتی

انشاء نماز

برتر

7.2

محمدطاها مومنی

سوم

شنا

9.2

یاشار یوسفی

سوم

شنا

7.3

محمدپارسا ضیایی

 

/ 0 نظر / 62 بازدید