اسامی دانش آموزان منتخب مسابقات فرهنگی و هنری

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله

علیرضا سوداگر

تک نوازی

سوم

منطقه

علی خانزاده

نمایش نامه خوانی

اول

استانی

امیرحسین چالوک

نمایش نامه خوانی

اول

استانی

امیررضا امیری پور

نمایش نامه خوانی

اول

استانی

احسان رضایی

نمایش نامه خوانی

اول

استانی

محمدسینا درخان

نمایش نامه خوانی

اول

استانی

مهیار قیاسی

تک نوازی

دوم

منطقه

امیر عروجلو

داستان نویسی

اول

استانی

علیرضا خان بابایی

خوشنویسی

اول

استانی

علیرضا کیوان

رنگ روغن

دوم

منطقه

علیرضا کیوان

مدادرنگی

اول

استانی

سبحان توکلی

طراحی

سوم

منطقه

افشین اوردیخانی

بازیهای رایانه ای

اول

استانی

محمدرضا غفاری نژاد

رنگ روغن

دوم

منطقه

پارسا صفری

انشا نویسی

دوم

منطقه

علیرضا خان بابایی

احکام

......

استانی

امیرحسین باقردخت

مفاهیم

......

استانی

/ 2 نظر / 48 بازدید
محمد دولتخواه

good

محمد دولتخواه

good