دانش آموز گرامی آقای علیرضا خان بابایی مقام اول در مسابقات احکام مرحله استانی و راهیابی به مرحله کشوری را به شما و خانواده محترم تبریک می گوییم.