دانش آموزان گرامی، ارشیا فتحی ، امیرمحمد کولیوند، امیررضا خالقی، پویا کاظمی و محمدعلی مجتهدسلیمانی قبولی شما را در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی تبریک می گوییم.

                                           مدرسه حکیم فردوسی